Ca 1 ngày 04/5/2023, công trình Ngầm trục tải thông gió mức +36/-100 Khu Bắc thuộc phương án Nâng cao năng lực thông gió tầng +38/-100 phục vụ xuống sâu mức -250 mở rộng mỏ của Công ty Than Dương Huy do Công ty Xây lắp mỏ thực hiện đã hoàn thành. Ngay trong ngày, đại diện Lãnh đạo Công ty Than Dương Huy đã đến thăm tặng quà, động viên khen thưởng và chúc mừng CBCNV Phân xưởng Đào lò 15 – Công ty Xây lắp mỏ, đơn vị trực tiếp thi công đã nỗ lực hoàn thành công trình trong điều kiện vô cùng khó khăn

Công trình Ngầm trục tải thông gió mức +36/-100 Khu Bắc có tổng chiều dài L=286m; diện tích tiết diện đào Sđ=25,2m2; diện tích tiết diện chống Sc=22,6m2 bắt đầu thi công từ tháng 2/2022. Trong quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nước mặt, phải dừng sản xuất gần 6 tháng (từ tháng 8/2022 đến tháng 01/2023) để củng cố chống xén và đào lò đối hướng  81m từ mức -100 lên. Bên cạnh đó lò có điều kiện địa chất rất phức tạp, từ mét 00 đến 28,5 phải thi công trong đất đá bãi thải, nhiều vị trí than, đá biến độn lớn…

          Để hạn chế nước mặt địa hình ảnh hưởng đến công trình, Công ty Than Dương Huy đã thuê đơn vị tư vấn thi công khoan ép vữa đường kính lớn để ngăn chặn nước thẩm thấu xuống hầm lò, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty Xây lắp mỏ chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Công trình Ngầm trục tải thông gió mức +36/-100 Khu Bắc là một hạng mục quan trọng, được đào để khai thông Khu Bắc, Khu Đông Bắc nhằm cung cấp gió sạch, vận chuyển đất đá vật liệu cho mức -100 và mức -250 trong tương lai.

Sự kiện thông lò ngầm +36/-100 Khu Bắc là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt và là cảnh cửa đầu tiên để mở tiếp con đường xuống sâu mức -250 trong lộ trình phát triển lâu dài của Công ty Than Dương Huy-TKV.

Thực hiện: Truyền thông DH