Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy Công ty về việc hưởng ứng đợt vận động toàn dân đóng góp tham gia phòng chống đại dịch Covid-19, vừa qua các cấp ủy Đảng, bộ máy điều hành và tổ chức Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã tích cực vận động cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty tham gia đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Kết quả, ngoài hình thức cá nhân chủ động nhắn tin ủng hộ và tham gia các chương trình tại địa phương nơi cư trú, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty đã tự nguyện đóng góp bằng tiền mặt với tổng số tiền 116.220.000 đồng.

          Sáng ngày 27/4/2020, đồng chí Trần Danh Nghị - Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí trong BTV Công đoàn Công ty đã trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cẩm Phả - nơi tiếp nhận ủng hộ để trao số tiền trên.

          Đại diện Lãnh đạo Thành phố, đồng chí Trương Thành Công – Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cẩm Phả đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng của tập thể CBCNV Công ty Than Dương Huy.

          Có thể nói, số tiền ủng hộ tuy không lớn, nhưng là tấm lòng, là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái bằng việc làm thiết thực của những người thợ mỏ Dương Huy. Đó là hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đồng lòng, chung sức chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Thực hiện: Truyền thông DH