Để đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động tiếp theo, kịp thời động viên đội ngũ CBCNVC, vừa qua Công đoàn Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ năm 2022 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Tháng công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” diễn ra trong không khí toàn thể CBCNV Công ty Than Dương Huy đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” do TGĐ Tập đoàn TKV và BTV Công đoàn TKV phát động.

 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

          Trong tháng, Công đoàn Công ty đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo AT-VSLĐ và chăm lo đời sống CBCNV. Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất, các đơn vị đã vận động CNLĐ đi làm đảm bảo ngày công, có năng suất lao động và sản lượng cao; Thực hiện huấn luyện cho 52 NLĐ nhóm 3 và 205 ATV; Khám sức khỏe định kỳ cho 3.200 CBCNV; Triển khai tốt các đợt kiểm tra chuyên đề về an toàn đi lại, làm việc tại các lò thượng dốc, chuyên đề cơ điện thiết bị vận tải, chuyên đề công tác Thông gió – Kiểm soát khí mỏ, công tác kỹ thuật cơ bản, áp lực mỏ và  phòng chống mưa bão. Khen thưởng 03 công đoàn bộ phận tại nhà giao ca Than 3, ĐSM và tại lò chợ Px Than 7; Thăm tặng quà 11 công nhân bị TNLĐ đang phải điều trị tại bệnh viện và cơ sở phục hồi chức năng, thăm viếng động viên 01 gia đình công nhân bị chết khi đang trong giờ làm việc. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Công đoàn TKV xem xét hỗ trợ 03 gia đình xây nhà mới và 01 gia đình sửa chữa nhà được hưởng quỹ Mái ấm Công đoàn đợt 1 năm 2022.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã biểu dương tại Hội nghị 10 đơn vị đạt xuất sắc, 19 đơn vị đạt khá và 100 đoàn viên tiêu biểu với tổng số tiền khen thưởng trên 400 triệu đồng.

Khen thưởng cá nhân tiêu biểu

Các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2022 đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm”, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, vượt khó, thích ứng nhanh của thợ mỏ Dương Huy trong sản xuất kinh doanh, trong phòng chống dịch Covid-19, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thực hiện: Truyền thông DH