THI ĐUA GIÀNH "NGÀY CÔNG CAO - SẢN LƯỢNG CAO - THU NHẬP CAO"
Trang chủ » Văn bản Công ty

Thông báo chào hàng

Ngày 24 tháng 02 năm 2024, Lúc 10:53

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, Lúc 14:57

Thông báo gia hạn thời gian mời thầu

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Lúc 13:59

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (Sửa chữa tang khấu)

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Lúc 10:11

Thông báo hủy mời chào giá

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Lúc 09:38

Thông báo mời chào giá (Đơn hàng: Mua cột thủy lực)

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Lúc 14:16

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (Gói dịch vụ số 36)

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Lúc 08:50

Thông báo chào giá

Ngày 22 tháng 01 năm 2024, Lúc 09:24

Thông báo mời chào giá

Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Lúc 16:14

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp (huấn luyện An toàn)

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Lúc 11:02

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất

Ngày 06 tháng 01 năm 2024, Lúc 12:56

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng Mua vật liệu xây dựng

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, Lúc 16:37

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, Lúc 08:41

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 02 tháng 01 năm 2024, Lúc 13:26

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng mua vật tư phục vụ sản xuất

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:07

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp tấm chèn thép

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:07

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng Mua lưới thép lót nóc lò

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:06

Thông báo chào hàng cạnh tranh!

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Lúc 09:31

Thông báo gia hạn hồ sơ mời thầu

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Lúc 09:02

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Lúc 13:16

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14