Trong hai ngày 24 và 28 tháng 8 năm 2016, tại Văn phòng Công ty than Dương Huy – TKV đã diễn ra các Hội nghị Tuyên truyền về công tác Phòng chống tệ nạn xã hội và về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Trong hai ngày 24 và 28 tháng 8 năm 2016, tại Văn phòng Công ty than Dương Huy – TKV đã diễn ra các Hội nghị Tuyên truyền về công tác Phòng chống tệ nạn xã hội và về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Tham dự Hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư chi đoàn thanh niên, Trưởng tiểu ban nữ công, cán bộ công nhân nữ các phòng, phân xưởng.

Báo cáo viên của chi cục Phòng chống TNXH tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong những năm qua liên tục có những diễn biến phức tạp, những nguy cơ tiềm ẩn ngày càng phổ biến, mức độ đe dọa và cám dỗ ngày càng tăng cao đối với mọi giới tính, lứa tuổi, tầng lớp xã hội.Đòi hỏi trách nhiệm của mỗi cá nhân, sự quan tâm của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, phòng chống tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình, công ty cũng như toàn xã hội.


 

Đồng chí Trịnh Vũ Hòa, PGĐ, TB vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đối với vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em hiện nay cũng đã và đang có nhưng đổi mới tích cực cần được định hướng đúng đắn để tuyên truyền và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

          Sau Hội nghị, những đại biểu tham dự đại diện cho gần 4.000 CBCNV Công ty không chỉ lĩnh hội được những kiến thức cần thiết cho bản thân mình mà còn có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền rộng rãi đến người thân, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trong toàn Công ty.

                                                                                                 Tin, ảnh: Hương Giang