NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN - THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021
Trang chủ » Văn bản

TBKQ gói thầu tường chắn tường kè xung quanh

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:49

Thông báo kết quả gói thầu xếp rọ đá xung quang cửa lò xuyên vỉa

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:48

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 16 Sửa chữa cụm biến tần số thẻ 6625

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:46

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 08 Sửa chữa cụm nén khí máy khoan tự hành số thẻ 5841

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 08 Sửa chữa trung đại tu 5 bộ băng tải số thẻ 9083,9086-9088,9204

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:41

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09 Sửa chữa trung đại tu xe ô tô 02994

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:40

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Sửa chữa cụm dẫn động Monoray khí nén

Ngày 13 tháng 05 năm 2021, Lúc 16:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 12 Sửa chữa 4 bộ giá TLDĐLKX số thẻ 5891

Ngày 06 tháng 05 năm 2021, Lúc 10:39

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 11 Sửa chữa 4 bộ giá TLDĐLKX số thẻ 5891

Ngày 06 tháng 05 năm 2021, Lúc 10:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu sửa chữa tuyến tường kè bảo vệ Bunke

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:08

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Đổ bê tông móng tời JKYB tại MB 40, đổ bê tông đường dẫn lên cống và tường kè trạm 35Kv

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:06

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Trồng cây cải tạo môi trường Mb +40, +47

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu móng quang lật tròn 3 tấn

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:03

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Xây đổ bê tông hào thoát nước lò ngầm +40

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:02

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Đào đất móng quang lật và hào thoát nước

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu tuyến tường kè bảo vệ đường sắt

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:59

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Móng chân đỡ khung băng tải, móng bunke

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:58

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu nạo vét suối Lép Mỹ

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:57

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu cống hộp lắp đặt băng tải từ quang lật tròn 3 tấn lên bunke

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:55

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 09, Sửa chữa xe ô tô 02107

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Lúc 09:24

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14