Trong phong trào thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than Quý IV năm 2019 của Công ty Than Dương Huy đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, đạt thành tích toàn diện không chỉ trong lao động sản xuất và trong cả các mặt công tác khác.

Để ghi nhận và kịp thời động viên những người công nhân lao động có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Công ty, sáng ngày 07/11/2019, đồng chí Trần Danh Nghị - Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Công ty than Dương Huy đã trực tiếp tới nhà giao ca các Phân xưởng để trao thưởng và tuyên dương 3 tấm gương “Người thợ mỏ - Ngưởi chiến sỹ” tiêu biểu trong tháng 10.

3 tấm gương “Người thợ mỏ - Ngưởi chiến sỹ” tiêu biểu được Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty lựa chọn từ 31 cá nhân xuất sắc được các chi bộ phân xưởng bình xét trong tháng 10. Đó là các đồng chí:

Nguyễn Duy Bình – Thợ lò PXKT Than 2,

Vũ Văn Đạt – Thợ lò PX Đào lò Cơ giới

và Nguyễn Huy Thăng – Công nhân PX Vận tải lò 2.

Đây là những công nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, có ngày công, năng suất lao động cao; Có sáng kiến giá trị trong cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tích cực tham gia giải quyết việc khó, tận tình kèm cặp công nhân mới và học sinh thực tập..

Xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, động viên khen thưởng kịp thời là hoạt động được duy trì hàng tháng của Đảng bộ Công ty Than Dương Huy Tính đến nay đã có hàng trăm tấm gương“Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” tiêu biểu được tuyên dương, trong đó có 20 gương được khen thưởng trực tiếp tại Nhà giao ca các đơn vị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm tôn vinh, khích lệ CBCNV có sức lan tỏa mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than Quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2019.

Thực hiện: Truyền thông DH