Thực hiện chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 11/11/2020, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình phối hợp với Đảng ủy các phường xã trên địa bàn giai đoạn 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Thủ trưởng cơ quan  Tổ chức, nội vụ Thành ủy Cẩm Phả; Đ/c Đỗ Mạnh Hùng - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Đ/c Bí thư, Phó bí thư và cán bộ tham mưu cấp ủy của 13 phường/xã trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, các đ/c Lãnh đạo Công ty, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Trưởng phòng KB, Chánh Văn phòng Công ty.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, việc triển khai chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Công ty Than Dương Huy - TKV và Đảng ủy các phường, xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả về công tác lãnh đạo thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú theo Quy định 76 (nay là Quy định 213) đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ trong nhiệm kỳ. Hầu hết cán bộ, đảng viên của Công ty đều nghiêm túc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên,các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương ở nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện, góp phần xây dựng nếp sống văn minhtại khu dân cư. Công tác phối hợp về đảm bảo an ninh chính trị,TTATXH; Đảm bảo trật tự trong các hoạt động SXKD của doanh nghiệp; Phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh được duy trì đạt kết quả tốt.

Về nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức, nội vụ Thành ủy Cẩm Phả, Hội nghị thống nhất cần tiếp tục duy trì phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức triển khai nghiêm túc, liên hệ chặt chẽ, thực hiện chế độ trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất về những vấn đề liên quan trong chương trình phối hợp, thông tin kịp thời tình hình đảng viên đang công tác sinh hoạt tại nơi cư trú theo đúng Quy định 213 của Bộ Chính trị. Trong qúa trình thực hiện, bám sát chủ trương chỉ đạo và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh và Thành ủy Cẩm Phả giai đoạn 2020 - 2025, kịp thời nắm bắt những quan điểm chỉ đạo mới, những vấn đề phát sinh để tăng cường trao đổi, thống nhất bổ sung nội dung phối hợp lãnh đạo thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Danh Nghị - Bí thư Đảng ủy Công ty đã thống nhất thực hiện Chương trình phối hợp với Đảng ủy 13 phường/xã có mối liên hệ mật thiết với Công ty trong quá trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị hằng năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Than, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện: Truyền thông DH