Trong phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” của Đảng ủy Than Dương Huy, từ tháng 4/2019 đến nay đã có hàng trăm lượt công nhân lao động trở thành những người thợ mỏ chiến sỹ tiêu biểu được Công ty biểu dương khen thưởng.

3 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” của tháng 12 vừa được trao thưởng trực tiếp tại nhà giao ca các đơn vị bao gồm:

Phạm Văn Nguyên – Thợ lò bậc 6/6 – PXKT Than 1, nhiều năm là chiến sỹ thi đua cơ sở.

Nguyễn Văn Phiên – Gương trưởng PX Đào lò 2, chiến sỹ thi đua TKV 2018, thu nhập trên 300 triệu  đồng năm2019

 

và Bùi Văn Ngọc – người thợ trẻ, năng nổ nhiệt tình, tích cực trong mọi công việc của PX Vận tải lò 1. Đây là những người thợ mỏ chiến sỹ tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua lao động sản xuất tháng 12 của Công ty

 “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” là một hình ảnh đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ và đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp được đông đảo CBCNV Công ty Than Dương Huy tích cực hưởng ứng.

Khen thưởng trực tiếp những người thợ mỏ chiến sỹ tiêu biểu tại nhà giao ca các đơn vị được Đảng bộ Than Dương Huy duy trì đẩy mạnh trong thời gian qua nhằm mục đích tôn vinh những người công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2019 và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện: Truyền thông DH