Sáng ngày 05/5/2022, đồng loạt các Phân xưởng, Trạm của Công ty than Dương Huy - TKV đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân” năm 2022.

    Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động(AT-VSLĐ) của Công ty.

Đ/c Trần Cao Cường - Phó Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Lế phát động tại PXKT Than 2

    Năm 2021, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của TKV, Công ty đã xây dựng kế hoạch công tác AT-VSLĐ phù hợp với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, trong đó tập trung vào thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất” vì vậy trong năm Công ty đã gặt hái được nhiều thành công nhất định.

Công tác Tuyên truyền được triển khai sớm tại Văn phòng và khu Khai trường của Công ty

   Có được sự thành công đó không thể không kể đến thành công trong công tác AT-VSLĐ. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được đổi mới và thường xuyên, cụ thể hơn. Ý thức chấp hành pháp luật AT-VSLĐ của các đơn vị và người lao động được nâng lên, đặc biệt đối với người lao động là thợ lò và cơ điện lò. Người mắc bệnh nghề nghiệp giảm rõ rệt, tai nạn lao động nặng giảm, điều kiện lao động ngày càng được cải thiện. Công tác tuyên truyền đã được triển khai hiệu quả ngay từ khi người lao động còn là học sinh học nghề.

    Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người lao động vẫn chủ quan, chưa ý thức được những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

   Tháng hành động về AT-VSLĐ và “Tháng Công nhân” năm nay, để người lao động được làm việc trong môi trường ngày càng an toàn, bảo đảm sức khỏe, điều kiện lao động được cải thiện, quyền và lợi ích hợp pháp được đảm bảo theo quy định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo về AT-VSLĐ của Công ty đề nghị các đồng chí Quản đốc, Phó Quản đốc, Cơ điện trưởng, gương trưởng và người lao động của Công ty tăng cường triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trước dịch bệnh COVID-19, nhằm hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe của người lao động và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

 

     Các đơn vị cần lập kế hoạch, rà soát, kiểm tra thường xuyên các yếu tố tiềm ẩn gây mất an toan lao động tại các địa điểm được giao quản lý, khai thác để có phương án phòng, tránh trước khi để người lao động làm việc. Cần tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vào thực tiễn và thấm nhuần trong ý thức, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động trong Công ty để mỗi cá nhân, tập thể tạo nề nếp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ, hạn chế thấp nhất việc để sảy ra tai nạn lao động tại Công ty.

    Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" sẽ được lan tỏa và đi vào thực tiễn tại các đơn vị và trên 3.000 CBCNV trong toàn Công ty.

 

    Trong tháng, hàng loạt các hoạt động được Công ty tổ chức như: huấn luyện ứng cứu sự cố, cứu nạn cứu hộ, diễn tập giả định sự cố; Huấn luyện làm chủ công nghệ kỹ thuật mới; huấn luyện sử dụng các thiết bị nghiêm ngặt, đội cấp cứu mỏ bán chuyên; Huấn luyện an toàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các điểm, các nơi có nguy cơ mất ATLĐ, đặc biệt khối hầm lò; Theo dõi, kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý về ATLĐ của từng đơn vị theo định kỳ; Kiện toàn, nâng cao nghiệp vụ cho mạng lưới ATVS viên; Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình công nhân bị TNLĐ nặng và gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty…

    Với sự lỗ lực chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể CBCNV, năm 2022 Công ty than Dương Huy - TKV phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà TKV giao, đồng thời nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (07/01/1978 - 07/01/2023).

Thực hiện: Truyền thông Dương Huy