Chiều ngày 25/12/2019, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác KCM và Kiểm điểm công tác AT-VSLĐ năm 2019.

Hội nghị đã đánh giá, kiểm điểm nhiều mảng quan trọng như: công tác Trắc địa – Địa chất, Kỹ thuật công nghệ, Thông gió – quản lý khí mỏ, Khoan thăm dò, Cơ điện – Vận tải, Đầu tư – Môi trường, Chăm sóc sức khỏe người lao động, PCCC. Trong đó khẳng định: Năm 2019, kết quả SXKD của Công ty có nhiều bước đột phá, đặc biệt là sự kiện cán mốc 2 triệu tấn than hầm lò vào ngày 20/12 vừa qua. Công tác quản lý kỹ thuật đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều giải pháp công nghệ mới, nhiều công trình trọng điểm về tự động hóa, tin học hóa được triển khai đạt hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao năng suất, giảm lao động phục vụ phụ trợ, cải thiện điều kiện làm việc trong lò... Hội nghị cũng phân tích đánh giá nguyên nhân các vụ TNLĐ, sự cố, rút ra bài học kinh nghiệm và các vấn đề cần giải quyết trong công tác AT-VSLĐ năm 2019.

Triển khai công tác kỹ thuật – an toàn năm 2020, Hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai các giải pháp thu hút xây dựng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng quản lý công tác kỹ thuật công nghệ; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức tự chủ an toàn; Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện AT-VSLĐ-MT…

Tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật – an toàn với tổng số tiền thưởng gần 600 triệu đồng. Đặc biệt khen thưởng nóng PX Khai thác Than 7 và Đào lò 1 mỗi đơn vị 100 triệu đồng vì đã đạt danh hiệu đơn vị kiểu mẫu trong phong trào thi đua tự chủ công tác AT-VSLĐ năm 2019 do Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty phát động từ đầu năm.

Thực hiện: Truyền thông DH