Tiếp tục thực hiện kế hoạch số: 1385-KH/ĐTQN, ngày 13/8/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Than Quảng Ninh về việc phát động phong trào tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp năm 2020. Sáng ngày 04/10/2020, tại Khai trường mỏ của Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức chương trình tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, vệ công nghiệp đợt 2 năm 2020.

 

 

Tham gia chương trình có các đồng chí cán bộ, ĐVTN các chi đoàn trực thuộc thực hiện phần việc dọn dẹp vệ sinh công nghiệp toàn bộ khu vực chế biến của nhà ăn mặt bằng +40 gồm loại bỏ các nồi hơi đã cũ hỏng, lau rửa toàn bộ trần nhà và khu vực bếp nấu bị dính nhiều dầu mỡ lâu ngày, đây là nơi chế biến chính của Công ty thường xuyên phục vụ cho CBCNV làm việc thường xuyên tại Khai trường.

 

 

Ngoài ra, các đồng chí đoàn viên thanh niên còn triển khai vệ sinh các bảng pano tuyên truyền công tác an toàn tại tuyến đường đi bộ chính tới cửa lò giếng phụ +40. Với tinh thần hăng hái, nhiệt tình sau một buổi làm việc toàn bộ khu vực chế biến của khu nhà ăn đã được xử lý sạch sẽ, đảm bảo công tác vệ sinh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn cho CBCNV công ty làm việc hằng ngày. Việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn giúp nâng cao công tác phục vụ đời sống cho người lao động, giúp cho CBCNV đảm bảo sức khỏe yên tâm công tác.

 

 

Được biết, trước đó sau khi đoàn thanh niên Công ty phát động lần 1 vào ngày 06/9/2020, trong tháng 9 toàn đoàn đã có 25 công trình do các chi đoàn đảm nhận thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại đơn vị.

Thực hiện: Lương Cường