Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2019, ngày 24/8/2019 vừa qua, ĐTN Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (2017-2022).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Thuấn – Phó Bí thư thường trực ĐTQN; các Đ/c Lãnh đạo Công ty, các UVBCH Đoàn TN Công ty khóa XV; Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH các chi đoàn nhiệm kỳ (2019-2021); Bí thư các chi đoàn nhiệm kỳ (2017-2019) và 44 ĐVTN tiêu biểu.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư ĐTN Công ty đã trình bày Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty khóa XV, nhiệm kỳ (2017-2022); Báo cáo nêu rõ, trong nửa nhiệm kỳ đầu, Đoàn thanh niên Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty trong những năm 2017, 2018, 2019. Bên cạnh đó cũng còn các tồn tại, và đồng chí cũng đã nêu ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đoàn than Quảng Ninh, lãnh đạo Công ty đã biểu dương những thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên Công ty trong thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích, vai trò của tổ chức Đoàn trên các lĩnh vực công tác. Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công ty cần tiếp tục không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu trong các phong trào nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, phòng trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Gương mẫu trong việc thực hiện các nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn (2017-2019).

Lương Cường, Văn Du