Sáng ngày 16/7/2020, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ TQN khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 - Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019).

Dự Hội nghị có các Đồng chí Lãnh đạo Công ty, các Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và 103 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019.

Hội nghị vinh dự được Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt nhưng nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội V gồm: Đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015 - 2020; Những bài học kinh nghiệm; 4 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019, với chủ đề xuyên suốt là "An toàn – Đổi mới – Phát triển”, các phong trào thi đua yêu nước của Công ty Than Dương Huy đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Công ty hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

Trong 5 năm qua, Công ty đã có 590 sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất và quản lý mang lại giá trị làm lợi 448 tỷ đồng, có 5 lò chợ và 3 tổ đào lò giành năng suất cao và năng suất dẫn đầu Tập đoàn, 9 công trình trọng điểm được TKV khen thưởng. Các phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động, văn hóa thể thao, thi chọn thợ giỏi… giành được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được chỉ đạo triển khai bài bản, đã có hàng trăm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” được khen thưởng, hàng nghìn lượt công nhân “Lao động giỏi, thu nhập cao” hằng quý; 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 76 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 64 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 164 Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn, 1.138 Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1.151 Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang, hàng trăm lượt Tập thể Lao động xuất sắc…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường – Giám đốc Công ty đã chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong giai đoạn 2015-2019, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác Thi đua – Khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới công tác khen thưởng để thực sự xứng đáng với thành tích của các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại Hội nghị, Công ty đã tuyên dương 6 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019, Top 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV tặng Bằng khen năm 2019.

Thực hiện: Truyền thông DH