TUỔI TRẺ THAN DƯƠNG HUY: TÌNH NGUYỆN - SÁNG TẠO ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trang chủ » Văn bản Công ty

Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Lúc 09:02

Thông báo Tuyển sinh, đào tạo nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò năm 2020

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Lúc 15:56

Thông báo Tuyển sinh nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Lúc 05:58

Thông báo Tuyển sinh nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò (Hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề)

Thông báo kết luận của BTV Đảng ủy Công ty tại Hội nghị thường kỳ lần thứ 30, ngày 05/6/2017

Ngày 13 tháng 06 năm 2017, Lúc 14:39

Vv Gỡ bỏ thông tin không đúng trên Báo điện tử Xây dựng

Ngày 26 tháng 05 năm 2017, Lúc 16:41

Phương án tuyển lao động chưa qua đào tạo đi học nghề

Ngày 16 tháng 05 năm 2017, Lúc 13:32

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp phục vụ cho công tác tuyển sinh, giáo dục định hướng nghề nghiệp

Ngày 20 tháng 03 năm 2017, Lúc 08:47

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14