Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực hướng đến Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2024), hưởng ứng Tháng AT-VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2024, ngày 16/5/2024, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp Đảng viên mới đợt 19/5/2024; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của BCH Trung ương; Sơ kết các Nghị quyết 09-NQ/ĐU; Nghị quyết 10-NQ/ĐU và Nghị quyết 20-NQ/ĐU của BCH Đảng ủy Công ty giai đoạn 2020-2025.

10 đảng viên mới được kết nạp dịp 19/5/2024

Lễ công bố Quyết định kết nạp Đảng viên mới đợt 19/5/2024 diễn ra trang trọng dưới cờ Đảng, 10 đảng viên mới được trao Quyết định đều cảm thấy tự hào,  nguyện suốt đời trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất, không ngừng Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2021-2024, phong trào thi đua Học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Công ty Than Dương Huy tiếp tục được chỉ đạo sát sao, triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa truyền cảm hứng mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty. Thợ mỏ Dương Huy học tập và làm theo lời Bác để trở thành những “Người Thợ mỏ – Người Chiến sỹ” kiên cường trên mặt trận sản xuất than; Học tập và làm theo lời Bác để “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo – Có thu nhập cao”; Học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Sơ kết việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 09 về Đổi mới công nghệ và cơ giới hóa trong quản lý và sản xuất than hầm lò; Nghị quyết số 10 về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và Nghị quyết số 20 về Xây dựng nguồn cán bộ kế cận lãnh đạo Công ty và cán bộ cấp Công ty quản lý trong giai đoạn 2021-2024. Đây là các Nghị quyết chuyên đề xương sống, có vai trò chủ đạo, đã đi vào thực tiễn sản xuất và có đóng góp quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty những năm gần đây.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chúc mừng và mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công ty phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tinh thần và ý chí, tăng cường đào tạo và tự đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để song hành và đáp ứng được yêu cầu của chiến lược Đổi mới công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, tiếp tục đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; Tích cực Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Khen thưởng các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2024
Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2024

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng 14 tập thể chi bộ và 69 đảng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Thực hiện: Truyền thông DH