THI ĐUA GIÀNH "NGÀY CÔNG CAO - SẢN LƯỢNG CAO - THU NHẬP CAO"
Trang chủ » Văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Sửa chữa cụm dẫn động Monoray khí nén

Ngày 13 tháng 05 năm 2021, Lúc 16:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 12 Sửa chữa 4 bộ giá TLDĐLKX số thẻ 5891

Ngày 06 tháng 05 năm 2021, Lúc 10:39

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 11 Sửa chữa 4 bộ giá TLDĐLKX số thẻ 5891

Ngày 06 tháng 05 năm 2021, Lúc 10:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu sửa chữa tuyến tường kè bảo vệ Bunke

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:08

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Đổ bê tông móng tời JKYB tại MB 40, đổ bê tông đường dẫn lên cống và tường kè trạm 35Kv

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:06

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Trồng cây cải tạo môi trường Mb +40, +47

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu móng quang lật tròn 3 tấn

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:03

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Xây đổ bê tông hào thoát nước lò ngầm +40

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:02

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Đào đất móng quang lật và hào thoát nước

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 08:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu tuyến tường kè bảo vệ đường sắt

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:59

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Móng chân đỡ khung băng tải, móng bunke

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:58

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu nạo vét suối Lép Mỹ

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:57

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu cống hộp lắp đặt băng tải từ quang lật tròn 3 tấn lên bunke

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Lúc 07:55

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 09, Sửa chữa xe ô tô 02107

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Lúc 09:24

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 10 Sửa chữa xe ô tô 5589

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Lúc 09:23

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 07: Sửa chữa trung đại tu tủ nạp ắc quy PN tàu điện, số thẻ 6722-6725

Ngày 14 tháng 04 năm 2021, Lúc 10:52

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 02: Sửa chữa máy phát điện số thẻ 5443, 5283, 5350

Ngày 13 tháng 04 năm 2021, Lúc 09:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 03 Sửa chữa bơm nước, số thẻ 5832

Ngày 13 tháng 04 năm 2021, Lúc 09:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 05 Sửa chữa trung đại tu 05 bộ máng cào SGB 420/30 số thẻ 6489-6493

Ngày 12 tháng 04 năm 2021, Lúc 10:20

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu số 04: Sửa chữa trung đại tu 05 bộ máng cào SKAT-80 số thẻ 6412-6416

Ngày 12 tháng 04 năm 2021, Lúc 10:18

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14