Trong 2 ngày 03 và 04/03/2020, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm được Đảng bộ Than Quảng Ninh lựa chọn chỉ đạo để rút kinh nghiệm các Đại hội cơ sở trong toàn Đảng bộ.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đại diện các ban của Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng đại diện các ban Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Tập đoàn TKV cùng đại diện các ban Đảng ủy Tập đoàn, đại diện các đơn vị cơ sở trực thuộc Đảng uỷ TQN, đại diện các đơn vị thuộc Đảng bộ Tập đoàn vùng Cẩm Phả và 198 đại biểu chính thức được bầu từ các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Than Dương Huy.

Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XIV trình Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã bám sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo triển khai hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra. Trong đó, kết quả SXKD hàng năm đạt mức tăng trưởng khá với tổng sản lượng than nguyên khai giai đoạn 2015-2019 đạt 10,5 triệu tấn; Các mặt công tác quản lý, điều hành có nhiều đổi mới và được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; Hoàn thành và phát huy tốt các dự án đầu tư phục vụ phát triển sản xuất; công tác cơ giới hóa, tự động hóa được chú trọng triển khai có hiệu quả; Các chỉ tiêu về tỷ trọng than nguyên khai thu hồi, năng suất lao động, giá trị doanh thu, lợi nhuận tăng từng năm và vượt mức Tập đoàn giao; Cân đối, quản lý tốt tài chính. Cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt có nhiều cải thiện; Thực hiện tái cơ cấu lao động đạt kết quả tích cực. Việc làm ổn định, thu nhập, đời sống của CBCN ngày một nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được củng cố vững chắc trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; Các cấp ủy đảng khẳng định được vai trò lãnh đạo, duy trì được sự thống nhất đoàn kết trong cả hệ thống chính trị. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB hoạt động có đổi mới, thiết thực. Đội ngũ CBCN ngày càng trưởng thành, phát huy tốt truyền thống của ngành Than, của Công ty và luôn duy trì tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội xác định mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Công ty Than Dương Huy phát triển toàn diện về mọi mặt; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, đảm bảo SXKD an toàn, hiệu quả; xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành nền nếp, khoa học; cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cảnh quan môi trường khang trang sạch đẹp; CBCN có thu nhập cao và tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;hoạt động phong trào thi đua thường xuyên và thiết thực..., góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh và đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh biểu dương và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ Công ty Than Dương Huy đã nỗ lực cố gắng đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời chỉ đạo và mong muốn, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Than Dương Huy sẽ tiếp tục là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Trần Danh Nghị tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Công ty Than Dương Huy – TKV nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng thuận đạt 98%. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh diễn ra trong thời gian tới.

Thành công của Đại hội đã tạo được khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của CBCN, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên; động viên, cổ vũ, tạo động lực để cán bộ đảng viên và người lao động toàn Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện: Truyền thông DH