Sáng ngày 08/10/2019, đồng chí Trần Danh Nghị - Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Công ty than Dương Huy đã trực tiếp tới nhà giao ca các Phân xưởng để trao thưởng và động viên 3 tấm gương “Người thợ mỏ - Ngưởi chiến sỹ” tiêu biểu trong tháng 9.

3 tấm gương “Người thợ mỏ - Ngưởi chiến sỹ” tiêu biểu được Ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty lựa chọn từ 32 cá nhân xuất sắc được các chi bộ phân xưởng bình xét trong tháng 9.

Đó là các đồng chí: Nguyễn Duyên Cao – Thợ lò PXKT Than 5,

Lò Văn Khoan – Thợ lò PX Đào lò 3

và Trương Văn Phượng – Công nhân PX Trạm mạng.

Đây là những công nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, có ngày công, năng suất lao động cao; Có sáng kiến giá trị trong cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tích cực tham gia giải quyết việc khó, tận tình kèm cặp công nhân mới và học sinh thực tập.

Khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” được Đảng ủy Công ty Than Dương Huy triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2019 với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức Lễ báo công, tuyên dương tại các Hội nghị và trao thưởng trực tiếp tại nhà giao ca. Qua đó đã kịp thời động viên, khuyến khích được đông đảo người lao động hăng hái thi đua sản xuất, thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động được duy trì hàng tháng của Đảng bộ Công ty Than Dương Huy có ý nghĩa rất lớn nhằm tôn vinh, khích lệ CBCNV, đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than Quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2019.

Thực hiện: Truyền thông DH