Ngày 05/8/2022, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo làm Trưởng đoàn cùng các cán bộ Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Hợp tác quốc tế và 30 cán bộ là Học viên lớp Bồi dưỡng công tác Đối ngoại và Bồi dưỡng giảng viên các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc với Công ty Than Dương Huy.

Trong chương trình làm việc đã diễn ra buổi hội thảo về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và lãnh đạo quản lý phát triển doanh nghiệp Nhà nước giữa các đồng chí Lãnh đạo Công ty với Đoàn công tác. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề có liên quan về công tác xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng ở cơ sở về thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo vệ môi trường và tài nguyên ranh giới mỏ.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi thăm thực tế khai trường sản xuất của Công ty tại cửa lò MB +38 và lò XV +40

              Chương trình đi nghiên cứu thực tế của Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhằm giúp các học viên có điều kiện hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước con người Việt Nam, về cảnh quan, văn hóa và con người vùng mỏ Quảng Ninh, về công tác xây dựng Đảng của ngành Than. Chuyến công tác góp phần thực hiện các Hiệp định hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng và Nhà nước của 2 nước Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thực hiện: Truyền thông DH