Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” do Đảng ủy Công ty Than Dương Huy phát động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp được đông đảo CBCNV Công ty tích cực hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nề nếp trong hơn 2 năm qua.

Chương trình trao thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 6 của Công ty tại Nhà giao ca các đơn vị đã được tiến hành vào ca 1 sáng ngày 17/7/2020 như thường lệ với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty.

Tháng 6 vinh danh 3 người thợ - chiến sỹ sau:

Nguyễn Văn Cảnh – thợ lò bậc 5/5 của PXKT Than 7 có tiền lương bình quân hơn 1 triệu đồng/công,

Phạm Đức Hùng – thợ cơ điện lò bậc 4/5 với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lắp đặt

và sửa chữa thiết bị

và Phạm Ngọc Hải – người thợ hàn bậc cao, tận tụy, yêu nghề, luôn hoàn thành xuất sắc

mọi nhiệm vụ được giao,

Qua phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” đã có nhiều gương người tốt, việc tốt được chia sẻ, lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn Công ty. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, quảng bá hình ảnh, tuyển sinh và giữ chân thợ lò.

Thực hiện: Truyền thông DH