Chiều ngày 26/12/2019, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Tới dự và chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo Công ty, Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, các Ban xây dựng Đảng, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc. Đồng chí Trần Danh Nghị - Bí thư Đảng bộ Công ty chủ trì Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đề ra. Cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Công ty đã đoàn kết phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trên mọi mặt công tác, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Kết quả SXKD hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch, nổi bật là sự kiện đón 2 triệu tấn than hầm lò vào ngày 20/12 vừa qua, đời sống vật chất tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đ/c Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đ/c Bí thư Đảng ủy Công ty kết luận tại Hội nghị: Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Đảng uỷ Công ty xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội điểm của Đảng ủy TQN; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, đảm bảo an toàn; Phát huy các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ CBCN lớn mạnh; Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Năm 2020, yêu cầu nhiệm vụ đề ra rất lớn, với không ít cơ hội và thách thức. Vì vậy, cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn Công ty cần tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó, ra sức thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực trên mọi mặt công tác, phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, đời sống CBCNV ngày càng được nâng lên, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện: Truyền thông DH