Tháng 4 năm 2020, trong điều kiện vừa phải phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định và phát triển sản xuất, Công ty Than Dương Huy đã gặt hái được những thành tích nổi bật với nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cùng với đó, phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” đã đi vào nề nếp và được đông đảo CBCNV hăng hái tham gia hưởng ứng.

Người thợ mỏ - chiến sỹ tiêu biểu được Đảng ủy – Giám đốc Công đoàn Công ty biểu dương khen thưởng trực tiếp tại Nhà giao ca các đơn vị trong tháng 4 gồm các đồng chí: Đỗ Văn Điện, thợ lò bậc 3/5 - PXKT Than 1; Phan Việt Bắc, thợ lò bậc 2/5 – PXKT Than 10 và Phan Duy Thắm, công nhân lái xe bậc 4/4 của PX Vận tải Ô tô.

Trong 3 người thợ mỏ - chiến sỹ tiêu biểu được khen thưởng, có 2 người thợ lò đều mới chỉ ở bậc thợ thấp, có người còn rất trẻ, nhưng trong lao động sản xuất đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao để đạt được thành tích xuất sắc. Và người lái xe bậc cao Phan Duy Thắm, đã có nhiều năm gắn bó với nghề, luôn “giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn”, được lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp tin yêu.

Thực hiện: Truyền thông DH