Thực hiện chương trình công tác hội năm 2018 của BCH hôi CCB thành phố Cẩm Phả. Vừa qua, tại phòng họp tầng 5 - Văn phòng Công ty, hội CCB Công ty đã tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động công tác Hội quý III triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ Công ty, đồng chí Lương Văn Cường - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Đào Trung Huy – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh – Phó Giám đốc Công ty. Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB Công ty, các đồng chí chi hội trưởng, quản đốc các đơn vị có công nhân là cựu quân nhân đang công tác.

Tại hội nghị, thay mặt BCH hội, đ/c Trương Công Định - PCT Hội CCB Công ty đã báo cáo kết quả công tác Hội trong quý III và nêu phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018, với nhiều kết quả nổi bật như: Hội CCB Công ty đã tham gia học tập nghị quyết Trung ương VI khóa XII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng Công ty và kế hoạch công tác của Hội CCB thành phố Cẩm Phả. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm về công tác giữ gìn ANCT-TTAT XH, tuyên truyền vận động hội viên và gia đình chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước, Chỉ thị của Chính phủ, quy định của Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức hội. Triển khai thực hiện kế hoạch số 63/KH-CCB ngày 27/8/2018 về Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành uỷ Cẩm Phả về “Xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình” . Tích cực quyên góp tham gia các hoạt động “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng nhà đồng đội” với số tiền 2,5 triệu đồng. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hoàn thiện công trình trồng 64.000 cây keo hoàn nguyên môi trường. Ngoài ra phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong công ty chăm lo cho đời sống, việc làm cho các đối tượng là thân nhân các gia đình liệt sỹ trong Công ty…

Phát biểu hội nghị, đ/c Đào Trung Huy – Chủ tịch hội cựu chiến binh Công ty đã thông báo một số thông tin về tình hình SXKD của tập đoàn và của Công ty trong các tháng quý IV năm 2018; Đồng thời triển khai các phương hương hoạt động trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh: Trong quý IV năm 2018, hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt 4 mặt công tác của hội, đặc biệt phối hợp tuyên truyền về công tác An toàn lao động trong sản xuất, tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tích cực đăng ký các công trình việc làm gây quỹ, tổ chức tốt các hội nghị tổng kết cuối năm.

Lương Cường