Sáng ngày 23/10/2022, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty với 150 đồng chí là Phó phòng các phòng ban, Phó quản đốc các phân xưởng nhằm tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, lắng nghe ý kiến đóng góp phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực tiễn sản xuất đã chứng minh, đội ngũ phó phòng, phó quản đốc (PP, PQĐ) là lực lượng lao động có vai trò rất quan trọng, vừa làm công tác tham mưu, giúp việc lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị; vừa là người hướng dẫn, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; vừa trực tiếp điều hành sản xuất, có góp phần rất lớn vào kết quả SXKD của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2022.

Trong không khí cởi mở và thẳng thắn của buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Công ty đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các PP, PQĐ để hoàn thiện hơn quy trình quản lý cũng như đưa ra những điều chỉnh kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bằng kinh nghiệm thực tế và nhiệt huyết với công việc, nhiều PP, PQĐ đã mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến giúp lãnh đạo Công ty đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Những ý kiến đóng góp, phản ánh của đội ngũ PP, PQĐ đã được lãnh đạo Công ty trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị, các ý kiến khác được đồng chí Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất. 

Tại Hội nghị, Đ/c Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã trao đổi trực tiếp những vấn đề quan trọng thuộc chức trách nhiệm vụ của các PP, PQĐ gắn với công việc đặc thù của một đơn vị khai thác than hầm lò, làm rõ “7 thông, 3 thoát”, những điều kiện cần và đủ để một người cán bộ là PP, PQĐ phát huy vai trò trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp sức cùng xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Thực hiện: Truyền thông DH