Chiều ngày 07/7/2022, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác SXKD và hoạt động Đoàn thể 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các Trưởng phòng, Quản đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các chi đoàn, Cơ điện trưởng các phân xưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động xấu của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới bất ổn, thời tiết diễn biến cực đoan và điều kiện địa chất phức tạp, songhầu hết các chỉ tiêu SXKD chính đều đạt cao từ 54 đến 69% KH năm (duy nhất chỉ tiêu mét lò mới đạt dưới 50%). Than nguyên khai đạt hơn 1,21 triệu tấn/2,25 triệu tấn = 54% kế hoạch điều hành và bằng 105% so với cùng kỳ, trong đó than hầm lò đạt 1,14 triệu tấn. Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 17,3 triệu đồng/người/tháng, trong đó thu nhập của thợ lò hơn 24,1 triệu/người/tháng, đời sống vật chất tinh thầncủa CBCNV không ngừng được chăm lo cải thiện. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì có nề nếp, vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng không ngừng được nâng lên. Các tổ chức đoàn thể phát huy và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị cũng như toàn Công ty.

          Tại Hội nghị, các tham luận và ý kiến phát biểu đều tập trung làm rõ hơn 9 nội dung, công trình trọng điểm của 6 tháng cuối năm và 3 nhóm giải pháp quan trọng để hoàn thành

          Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty chỉ rõmục tiêu quan trọng của 6 tháng cuối năm là phải đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các Bí thư chi bộ. Công đoàn các cấp cần tham gia sâu hơn vào công tác quản lý và quan tâm hơn đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cả trong hầm lò và ngoài mặt bằng, nhất là trong mùa hè nắng nóng. Đoàn Thanh niên cần phát huy hơn nữa thế mạnh của tuổi trẻ, huy động lực lượng tham gia thực chất vào tất cả các hoạt động của Công ty, mở rộng CLB KHKT trẻ, quan tâm đến đời sống của ĐVTN vùng sâu vùng xa hiện đang sinh sống tại Cẩm Phả. Hội CCB tăng cường phối hợp bảo vệ tốt tài sản công và ranh giới khai trường mỏ.

Các chi bộ được tuyên dương tại Hội nghị
Các phòng, phân xưởng xuất sắc
Công đoàn bộ phận tiêu biểu

Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm, đồng chí Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, phân xưởng sớm hoàn thiện việc kết nối hệ thống vận tải trong và ngoài lò, tăng cường quản lý chất lượng than, đào tạo vận hành sử dụng thiết bị theo đúng quy trình quy định, xiết chặt quản trị chi phí nhưng không để thiếu vật tư phục vụ sản xuất. Đồng chí cũng chỉ đạo các bộ phận đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe người lao động, phân công bố trí lao động phù hợp với sức khỏe, giao khoán định mức và hệ số tiền lương theo mùa trong khi chưa cải thiện được điều kiện làm việc ngoài mặt bằng…

Chúc mừng Đồng chí Trần Tuấn Đạt nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh

          Nhân dịp này Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn Công ty đã biểu dương và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 với tổng số tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng. Hội nghị cũng chúc mừng đồng chí Trần Tuấn Đạt, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty vừa được điều chuyển nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh từ ngày 10/6/2022./.

Thực hiện: Truyền thông DH