Ngày 11/11/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội, Công ty Than Dương Huy đã được nhận nhiều phần thưởng về thành tích đóng góp đối với Tập đoàn.

Với nhiều nỗ lực phấn đấu, trong phong trào thi đua ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi chọn thợ giỏi, Than Dương Huy vinh dự được TKV tặng Cờ nhất toàn đoàn đối với nhóm nghề Khai thác hầm lò. Trong 16 Thợ giỏi xuất sắc và 3 Thợ giỏi cấp TKV, có 04 Thợ giỏi đạt 3 điểm 10 tuyệt đối đã được vinh danh tại Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Huy Tuấn – PXKT Than 2, Phạm Đình Duẩn – PXKT Than 6, Nguyễn Viết Hùng – PXKT Than 9 và Trần Công Hiện – PX Đào lò 5.

Trong công tác chăm lo đời sống người lao động, Than Dương Huy được tặng Cờ ba với 02 Bằng khen của Tổng Giám đốc giành cho Khu tập thể văn minh và Nhà ăn công nhân kiểu mẫu.

Trong phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu năm 2019, Than Dương Huy đã có 2 Lò chợ và 01 Tổ đào lò được nhận Cờ nhì, Cờ ba và Bằng khen của Tổng Giám đốc.

Tại Đại hội, Than Dương Huy có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất giai đoạn 2015-2019. Đó là các đồng chí Trần Đăng Tự - Trưởng phòng TĐĐC, Phạm Văn Huy – PQĐ PXKT Than 1 và Phan Văn Duân – Công nhân PXKT Than 1.

Trong giai đoạn 2015-2019, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Thi đua là yêu nước, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chuyên môn, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức Đoàn thể, công tác Thi đua – Khen thưởng của Công ty Than Dương Huy đã có những chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với chủ đề xuyên suốt là "An toàn – Đổi mới – Phát triển”, các phong trào thi đua yêu nước của Công ty Than Dương Huy đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Công ty hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

Thực hiện: Truyền thông DH