Năm 2022, đại dịch Covid vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc huy động nhân lực cho dây truyền sản xuất than toàn Tập đoàn TKV. Cùng với diễn biến chiến dịch Quân sự đặc biệt giữa Nga và Ucraina dẫn tới thị trường Than trong nước thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời tăng cường sản xuất than trong nước thì nguy cơ có thể sẽ phải dừng một số nhà máy nhiệt điện than, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng Quốc gia.

    Đứng trước tình thế đó, Tập đoàn TKV đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy mạnh sản xuất bằng nhiều giải pháp phù hợp. Công ty Than Dương Huy từ kế hoạch pháp lệnh sản xuất than nguyên khai năm 2022 là 2.075.000 tấn được đẩy lên thực hiện kế hoạch điều hành sản xuất 2.225.000 tấn, tăng 150.000 tấn than khai thác Hầm lò.

    Với phương châm “Tình thế nào, giải pháp đó”, Công ty Than Dương Huy đã đã lựa chọn giải pháp có tính đột phá. Giữ nguyên 10 phân xưởng khai thác nhưng tổ chức vận hành 11 lò chợ, trong đó phân xưởng khai thác Than 3 được giao quản lý đồng thời 2 lò chợ với 2 công nghệ chống giữ khác nhau.

Công nghệ giá khung ZH1600/16/24Z đang được áp dụng tại phân xưởng KT Than 3

    Phân xưởng Than 3 có 134 CBCNV. Từ tháng 1 đến tháng 4/2022 khai thác lò chợ N8-2 vỉa 8 Khu Nam bằng công nghệ giá khung ZH1600/16/24Zvới sản lượng trung bình đạt 20.000 tấn/tháng. Từ đầu tháng 5/2022 phân xưởng được giao quản lý thêm lò chợ 8-1 Vỉa 8 chống giữ bằng công nghệ giá ZRY.

Công nghệ chống giữ lò bằng giàn mềm ZRY được áp dụng tại lò chợ 8-2 khu Nam thuộc phân xưởng khai thác than 3

    Sau một thời gian chuyển giao, đến ngày 12/5/2022 phân xưởng đã chính thức ra những tấn than đầu tiên tại lò chợ 8-1 Vỉa 8 Khu Nam. Sản lượng trung bình của phân xưởng tăng từ 1.000 tấn/ngày lên 1.300 tấn/ngày.

    Việc 1 phân xưởng vận hành 2 lò chợ với 2 công nghệ chống giữ khác nhau đã tận dụng tối đa năng lực hệ thống vận tải lò chân và lò thượng, giải quyết được xung đột vận tải mức -100 giữa 2 đơn vị trước đây. Đồng thời đã chủ động làm chủ tiến độ khai thác của lò chợ một cách hợp lý đản bảo an toàn và hiệu quả cao.

Hệ thống băng tải liên thông khu Nam đang được lắp đặt sẵn sàng phục vụ công tác vận tải than ở mức -100

    Từ mô hình này, trong tương lai gần, Than Dương Huy sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng để giảm lao động gián tiếp, tiết kiệm chi phí, tăng tính tự chủ cho đơn vị, qua đó đào tạo được nhiều cán bộ có đủ năng lực gánh vác công việc theo tinh thần Nghị quyết lãnh đạo Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty Than Dương Huy - TKV giai đoạn 2021-2025./.

Thực hiện: Truyền thông Than Dương Huy.