Chiều ngày 06/10/2022 Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý III và Phát động 90 ngày đêm thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các Trưởng phòng, Quản đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các chi đoàn và Cơ điện trưởng các phân xưởng.

 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đặc biệt trong Quý 3/2022, Công ty Than Dương Huy gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, nhân lực biến động lớn do các chuyến tham quan nghỉ dưỡng cuối tuần, điều kiện địa chất phức tạp dẫn đến phải thay đổi phương án khai thác, chuyển diện, chống xén nhiều. Tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, các chỉ tiêu sản xuất chính tuy không đạt kế hoạch quý, song vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và cơ bản vẫn đạt 75% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đạt 15,7 trđ/ng/th, trong đó thợ lò đạt 21,2 trđ/ng/th.

 

 

Xác định nhiệm vụ còn lại của Quý 4/2022 là rất nặng nề, tại Hội nghị, Giám đốc và BTV Công đoàn Công tyđã Phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm thi đua lao động sãn xuất hoàn thành kế hoạch năm 2022” và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 90 ngày đêm và thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch SXKD năm 2022, nâng cao đời sống cho người lao động, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho năm 2023, đảm bảo sự phát triển bền vững, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty Than Dương Huy – TKV (07/01/1978 - 07/01/2023).

Để cụ thể hóa nhiệm vụ của Quý IV, trong ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các Bí thư chi bộ, Trưởng phòng/Quản đốc, người đứng đầu đơn vị cần phải sát công việc hơn, quản lý hiệu quả hơn để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của Quý 4/2022. Các công trình trọng điểm, các nhóm giải pháp cụ thể về công tác cán bộ, an toàn, đầu tư, kế hoạch, quản trị, vận chuyển vật tư thiết bị trong lò, kết thúc khai thác than lộ thiên… cũng đã được chỉ ra tại Hội nghị. Trong đó, Đ/c Giám đốc Công ty đặc biệt yêu cầu xiết chặt công tác nghiệm thu thông qua Sổ nhật ký hiện trường, tăng cường kiểm tra giám sát phòng ngừa và dự báo nguy cơ rủi ro một cách nhạy bén hơn để đạt được mục tiêu: Sản xuất an toàn, người lao động có thu nhập cao, Công ty hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
Thực hiện: Truyền thông DH