Để đánh giá thực trạng công tác AT-VSLĐ ở các đơn vị và Công ty nhằm kiểm điểm rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp, giải pháp hữu hiệu trong triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ, chiều ngày 21/7/2022, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc, sự phối hợp tích cực của các tổ chức Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty, các Phân xưởng, Phòng ban đã chủ động triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp quan trọng để đảm bảo công tác AT-VSLĐ. 6 tháng đầu năm Công ty không để xảy ra TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng, số vụ TNLĐ giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Kim Cẩn - Phó Ban AT, Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Hội nghị đã đánh giá, kiểm điểm rất cụ thể và chi tiết tất cả các nội dung quan trọng của công tác AT-VSLĐ như: Thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ; phòng chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền huấn luyện; chăm sóc sức khỏe người lao động. Hội nghị chỉ rõ tồn tại hạn chế trong các mặt công tác gây nguy cơ mất an toàn từ Kỹ thuật công nghệ, thông gió thoát nước, cơ điện vận tải, trắc địa địa chất, quản lý vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ, giao ca nhận lệnh điều hành sản xuất. Hội nghị cũng phân tích kỹ các vụ TNLĐ và vi phạm để nhận định những nguyên nhân có tính chất phổ biến nhất.

 

Hô khẩu hiệu An toàn trước khi vào ca sản xuất

 

          Trên cơ sở đó, với mục tiêu không để xảy ra TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng; giảm 15% các vụ TNLĐ và sự cố khác, để thực hiện tốt hơn công tác AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm, báo cáo, các tham luận, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Cẩn – Phó Ban AT, Tập đoàn TKV và ý kiến kết luận Hội nghị của đồng chí Đào Trung Huy – Phó Giám đốc Công ty đã tập trung làm rõ hơn 16 nhóm giải pháp toàn diện về mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đồng bộ giữa giải pháp công nghệ với công tác AT-VSLĐ, trọng tâm là công tác cơ giới hóa khai thác đào lò, cơ điện vận tải, thông gió thoát nước, kiểm soát khí mỏ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra phát hiện ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn

 

          Nhân dịp này Hội nghị đã tổ chức tuyên dương một số phòng, phân xưởng có thành tích thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm với tổng số tiền thưởng hơn 250 triệu đồng./.

Thực hiện: Truyền thông DH