Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 8889/KHLT-GĐ-CĐ ngày 18/11/2022 giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty Than Dương Huy – TKV, trong hai ngày 24 và 25/12/2022, 36/36 phòng, phân xưởng đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

 

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng 45 năm ngày thành lập Công ty (07/01/1978 – 07/01/2023), các Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá lại hoạt động SXKD trong một năm nhiều khó khăn, ghi nhận nỗ lực phấn đấu của CBCNV, chỉ ra hạn chế cần khắc phục, từ đó xác định những giải pháp cụ thể để tiếp tục vượt qua thử thách, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

 

 

Với mục tiêu đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển, ý kiến tham luận phát biểu tại các Hội nghị đều tập trung vào thực tiễn tình hình sản xuất tại đơn vị, các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất thu nhập tiền lương, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý của đơn vị với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đa số cán bộ quản lý đều đạt số phiếu tín nhiệm cao từ 80 đến 100%. Hội nghị đã bầu đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của đông đảo CBCNV đơn vị tham dự Hội nghị Người lao động Công ty. Đây cũng là dịp các đơn vị khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, là những tấm gương tiêu biểu để lan tỏa tinh thần phấn đấu không mệt mỏi của CBCNV Công ty trong năm 2022.

Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023 cấp phòng, phân xưởng được tổ chức thành công khẳng định sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể CBCNV, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị cấp Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 10/01/2023 tới.

Thực hiện: Truyền thông DH