Chiều ngày 22/4/2023, tại Khách sạn Paddington - TP. Hạ Long, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khoán chi phí năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Công bố kết quả đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2022.

 

Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt để kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực sản xuất và quản lý. Doanh thu năm 2022 đạt xấp xỉ 2.900 tỷ đồng = 120% kế hoạch năm, năng suất lao động tăng 9,7% so kế hoạch, lợi nhuận đạt hơn 100 tỷ đồng, vượt định mức Tập đoàn TKV giao và chi phí tiết kiệm được 33.358 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại về công tác lập kế hoạch, định mức vật tư, nghiệm thu sửa chữa thường xuyên, quản lý thiết bị, kiểm soát chất lượng than nguyên khai; Các chỉ tiêu giao khoán chi phí chưa hoàn thành theo cam kết tại Hội nghị Tổng kết công tác Khoán chi phí năm 2021… cũng được kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc tại Hội nghị này.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe công bố kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đ/c Quản đốc, Trưởng phòng trong năm 2022 một cách công khai. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và luân chuyển bổ nhiệm đối với cán bộ chủ chốt, khâu then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty Than Dương Huy.

 

 

Sau các ý kiến tham luận, Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã kết luận những nội dung quan trọng như sau: Công tác cán bộ cần được tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 20 của BTV Đảng ủy Công ty. Công tác khoán quản trị chi phí tiếp tục mục tiêu tiết giảm tối đa chi phí sản xuất với các chỉ tiêu cụ thể trong từng mặt công tác kỹ thuật công nghệ, cơ điện vận tải, quản lý chất lượng than, năng suất lao động, … đặc biệt trong bối cảnh các chi phí đầu vào đang tăng cao hiện nay do những bất ổn của tình hình thế giới.

 

Khen thưởng PXKT Than 3 và PXKT Than 4 vì có thành tích thực hiện tốt công tác Khoán chi phí năm 2022

 

Việc đánh giá đầy đủ, thực chất tình hình quản lý chi phí của Công ty và của các đơn vị để kịp thời phát hiện yếu kém, khuyết điểm, cảnh báo và đề ra các biện pháp khắc phục, hài hòa lợi ích Công ty - Phân xưởng, có vai trò quan trọng và là một mắt xích không thể thiếu để đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty, góp phần nâng cao thu nhập, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương PXKT Than 3 và PXKTThan 4 là 2 đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện công tác Khoán, quản trị chi phí năm 2022 của Công ty./.

Thực hiện: Truyền thông DH