Thực hiện văn bản chỉ đạo của Đoàn than Quảng Ninh, kế hoạch tổ chức tháng công nhân, tháng hành động AT-VSLĐ năm 2020 của Lãnh đạo Công ty.

Vừa qua, Đoàn thanh niên Công ty than Dương Huy –TKV đã triển khai cho các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi đoàn vào đầu ca sản xuất tuyên truyền vận động Đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm túc các quy trình kỹ thuật an toàn, nâng cao nhận thức, ý thức tự chủ trong việc chấp hành nội quy, quy định, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất.Các chi đoàn cần tích cực đăng ký đảm nhận các công trình vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại khu vực đơn vị quản lý. Duy trì hiệu quả các mô hình thanh niên tham gia quản lý về công tác AT-VSCN. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động phong trào như “Ngày thứ bảy tình nguyện ”, “Ngày chủ nhật xanh ” do Đoàn thanh niên Công ty phát động.

Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, làm chủ công nghệ, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để tăng năng xuất lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. Phân công nhiệm vụ, duy trì hoạt động hiệu quả đội TNXK trước mùa mưa bão, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình lao động sản xuất, kiểm tra nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự để có những tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn xảy ra. Thường xuyên gần gũi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên tại đơn vị, tăng cường kiểm tra tình hình ANTT tại Khu chung cư Km8, không để xảy ra các tệ nạn xã hội như: ma túy, bài bạc, cá độ... xâm nhập làm ảnh hưởng đến tư tưởng trong CB-ĐVTN.

Trong tháng công nhân, tuổi trẻ than Dương Huy - TKV sẽ quyết tâm thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, giành năng suất cao, thu nhập tốt và các chương trình kế hoạch đã đề ra.

Lương Cường, Mạnh Hùng