Cuộc thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh được Đảng bộ Công ty Than Dương Huy xây dựng kế hoạch và triển khai chi tiết đến các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tích cực hưởng ứng.

Sau 2 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hàng trăm bài dự thi, trong đó có 39 bài đạt chất lượng cao. Nhiều tập thể, cá nhân, nhóm tác giả đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ để nghiên cứu tài liệu, chọn lọc thông tin, phát huy những cách làm sáng tạo trong tổng hợp và trình bày bài viết với nội dung phong phú và hình thức trang trọng. Một số bài dự thi có phần liên hệ thực tiễn khá sâu sắc và giàu tình cảm, thể hiện được trách nhiệm cũng như niềm tự hào của một người thợ mỏ đối với Công ty, của một người dân đối với vùng mỏ đẹp giàu và quê hương Quảng Ninh yêu dấu.

Tiêu biểu trong số đó là bài viết 3010 trang (số trang đánh dấu ngày thành lập Tỉnh) của nhóm tác giả Lương Cường – Hương Giang, các bài của chi bộ Phòng KB, KH, VT, KCS, VP, PX Than 2, Than 3, Đời sống, hoặc bài thi gần 1.500 của đồng chí Nguyễn Văn Du – Quản đốc PX Đào lò 2…

Theo đánh giá ban đầu của Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra sôi nổi trong Công ty là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp và cống hiến nhiều hơn nữa để xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần xây dựng Tỉnh ta ngày càng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Thực hiện: Truyền thông DH