THI ĐUA GIÀNH "NGÀY CÔNG CAO - SẢN LƯỢNG CAO - THU NHẬP CAO"
Trang chủ » Văn bản

Quyết định số 1897/QĐ-KH ngày 02/3/2020 Vv Phê duyệt dự toán bước 1 và lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa máy vắt, tời điện, động cơ và hộp giảm tốc các loại

Ngày 03 tháng 03 năm 2020, Lúc 04:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 2; Trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại

Ngày 29 tháng 02 năm 2020, Lúc 20:08

Quyết định số 1709/QĐ-KH ngày 26/2/2020 Vv Phê duyệt dự toán bước 1 lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa khởi động mềm QJRG-150/6K số 2 trạm quạt 2k56 MB+40 số thẻ 5909

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Lúc 12:53

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bảo dưỡng 2 máy phát điện 2 máy phát điện Cummins 6KVA số thẻ 5443, số thẻ 5283 và máy phát điện Vietgen 400 KVA số thẻ 53303

Ngày 22 tháng 02 năm 2020, Lúc 21:28

Quyết định số 1522/QĐ-KH ngày 21/2/2020 Vv Phê duyệt sự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 2; Trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại

Ngày 22 tháng 02 năm 2020, Lúc 16:13

Quyết định số 1414/QĐ-KH ngày 19/2/2020 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trong hầm lò năm 2020

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Lúc 16:58

Quyết định số 1416/QĐ-KH ngày 19/2/2020 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện ngoài mặt bằng

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Lúc 17:00

Quyết định số 1125/QĐ-KH ngày 11/2/2020 Vv Phê đuyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 1: Sửa chữa bảo dưỡng 2 máy phát điện Cummins 6KVA số thẻ 5443, số thẻ 5283 và máy phát điện Vietgen 400 KVA số thẻ 53303

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Lúc 14:32

Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Lúc 09:02

Thông báo Tuyển sinh, đào tạo nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò năm 2020

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Lúc 15:56

Thông báo Tuyển sinh nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Lúc 05:58

Thông báo Tuyển sinh nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò (Hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề)

Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của TKV

Ngày 02 tháng 05 năm 2018, Lúc 08:49

Thư chúc mừng năm mới của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Lúc 15:56

Thư chúc mừng năm mới của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Thông báo kết luận của BTV Đảng ủy Công ty tại Hội nghị thường kỳ lần thứ 30, ngày 05/6/2017

Ngày 13 tháng 06 năm 2017, Lúc 14:39

Vv Gỡ bỏ thông tin không đúng trên Báo điện tử Xây dựng

Ngày 26 tháng 05 năm 2017, Lúc 16:41

Phương án tuyển lao động chưa qua đào tạo đi học nghề

Ngày 16 tháng 05 năm 2017, Lúc 13:32

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp phục vụ cho công tác tuyển sinh, giáo dục định hướng nghề nghiệp

Ngày 20 tháng 03 năm 2017, Lúc 08:47

Kế hoạch KHCN năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Lúc 10:34

Ngày 11/1/2017, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-TKV về việc phê duyệt kế hoạch KHCN năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cung cấp và đăng tải thông tin về hoạt động SXKD

Ngày 22 tháng 09 năm 2016, Lúc 13:52

Quy định Hội diễn Nghệ thuật quần chúng TKV năm 2016

Ngày 21 tháng 09 năm 2016, Lúc 13:52

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14