THI ĐUA GIÀNH "NGÀY CÔNG CAO - SẢN LƯỢNG CAO - THU NHẬP CAO"
Trang chủ » Văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức dịch vụ nghỉ mát và hỗ trợ điều trị cho người lao động

Ngày 06 tháng 07 năm 2020, Lúc 09:56

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24:Sửa chữa trung đại tu 05 bộ Máng cào SKAT-80 số thẻ 6407,số thẻ 6408,số thẻ 6409, số thẻ 6410,số thẻ 6411

Ngày 04 tháng 07 năm 2020, Lúc 10:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 22: sửa chữa TĐT 05 bộ băng tải

Ngày 03 tháng 07 năm 2020, Lúc 08:33

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Sửa chữa TĐT 02 trạm nhũ hóa BRW 80/20 số thẻ 5932, số thẻ 5934

Ngày 03 tháng 07 năm 2020, Lúc 08:31

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20: Sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô tự đổ Scania P340 số 30

Ngày 03 tháng 07 năm 2020, Lúc 08:29

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Sửa chữa trung đại tu 03 máy cắt chân không PJG 9L-200/6 số thẻ 6697; số thẻ 6698; số thẻ 6699 và 02 máy cắt chân không PJG 9L-300/6 số thẻ 6700; số thẻ 6701

Ngày 03 tháng 07 năm 2020, Lúc 08:28

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ

Ngày 25 tháng 06 năm 2020, Lúc 14:08

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Lưu hóa nối dây băng tải bố vải của bộ băng tải B1000*456/2*75 (băng số 1) số thẻ 9215 tại lò XVVT-90 KTT...

Ngày 25 tháng 06 năm 2020, Lúc 14:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Sửa chữa trung đại tu xe ô tô gắn cần cẩu Huyndai 14P-2513 (số thẻ 8487)

Ngày 25 tháng 06 năm 2020, Lúc 14:02

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ du lịch

Ngày 18 tháng 06 năm 2020, Lúc 15:46

Quyết định số 6185/QĐ-KH ngày 18/6/2020 Vv: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tổ chức dịch vụ tham quan nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho gia đình thợ lò và cơ điện lò

Ngày 18 tháng 06 năm 2020, Lúc 14:54

Quyết định số 5967/QĐ-KH ngày 12/6/2020 Vv: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tổ chức dịch vụ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho người lao động

Ngày 12 tháng 06 năm 2020, Lúc 10:51

Quyết định số 5836/QĐ-KH ngày 09/6/2020 Vv Phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ

Ngày 11 tháng 06 năm 2020, Lúc 15:52

Quyết định số 5790/QĐ-KH ngày 08/6/2020 V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:Lưu hóa nối dây băng tải bố vải của bộ băng tải B100*456/2*75 (băng số 1) số thẻ 9215 tại lò XVVT-90 KTT

Ngày 09 tháng 06 năm 2020, Lúc 15:31

Thông báo số 1703/TB-VDHC ngày 20/3/2020 Vv: Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa xe ô tô Ford Everest-biển kiểm soát 14N-9892

Ngày 21 tháng 03 năm 2020, Lúc 16:27

Quyết định số 1956/QĐ-KH ngày 04/3/2020 V/v: Phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bơm nước UHCK 300-240T5 tại trạm bơm cấp 1 Khe giữa số thẻ 6406 và bơm nước LTPN DF280-43*4 số thẻ 5833

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Lúc 11:33

Quyết định số 2547/QĐ-KH ngày 18/3/2020 Vv: Sửa chữa tang khấu, khung đuôi máng cào, cầu máng trung gian đuôi máng cào, kích nâng hạ tang khấu, cụm tổ hợp trục búa máy đập nghiền, cặp bánh trục tàu điện ắc quy và động cơ điện PN 1 chiều tàu điện ắc quy

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Lúc 08:53

Quyết định số 2392/QĐ-KH ngày 14/3/2020 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 1: Sửa chữa xe ô tô Ford Everest - biển kiểm soát 14N-9892

Ngày 15 tháng 03 năm 2020, Lúc 21:33

Quyết định số 2164/QĐ-KH ngày 09/3/2020 Vv: Phê duyệt sự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Cụm bánh răng hành tinh tang khấu, động cơ và máy hàn các loại

Ngày 10 tháng 03 năm 2020, Lúc 02:40

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa tang khấu, khung đuôi máng cào, cầu máng trung gian đuôi máng cào, kích nâng hạ tang khấu, cụm tổ hợp trục búa máy đập nghiền, cặp bánh trục tàu điện ắc quy và động cơ điện PN 1 chiều tàu điện ắc quy

Ngày 26 tháng 03 năm 2020, Lúc 07:33

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14