Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), vừa qua Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại 03 Công đoàn bộ phận PXKT Than 2, PX Sàng tuyển và Phòng TCLĐ, đại diện cho 3 khối: Sản xuất chính, Phục vụ phụ trợ và Khối phòng ban.

Tới dự và chỉ đạo trực tiếp tại ba Đại hội có đồng chí trong BTV Công đoàn Công ty; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận của các đơn vị trong 3 khối cũng tới dự đầy đủ.

BTV Công đoàn Công ty chúc mừng Đại hội CĐBP Phòng TCLĐ

Ba Đại hội điểm đã đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ cũ; Lựa chọn bầu vào BCH Công đoàn khóa mới những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Văn Toản - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo tại ĐHCĐBP PX Than 2

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển”, do được hướng dẫn cụ thể chi tiết và có sự chuẩn bị chu đáo, ba Đại hội điểm được BTV Công đoàn Công ty đánh giá là thành công tốt đẹp, nêu bật được vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc đồng hành và là cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty giai đoạn 2017-2022.

Đại hội điểm tại CĐBP PX Sàng tuyển

Sau Đại hội điểm, các Công đoàn bộ phận trong Công ty đã được học hỏi, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn Đại hội ở đơn vị mình. Thành công của các Đại hội điểm cũng là cơ sở quan trọng để Công đoàn Than Dương Huy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt Đại hội trong thời gian tới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn thể CBCNV, tạo khí thế thúc đẩy chiến dịch 90 ngày đêm thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Quý IV và cả năm 2022, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững./.

Thực hiện: Truyền thông DH