Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 02/7/2024, Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã phối hợp với chuyên môn đồng loạt phát động Tháng thi đua cao điểm về ATVSLĐ – Tháng 7 năm 2024 tại Nhà giao ca các đơn vị.

Buổi phát động diễn ra vào đầu ca 1 nhằm triển khai, quán triệt đến toàn thể người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng bộ phận, vị trí làm việc, tiếp tục gắn với chủ đề “Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc, nâng cao năng suất lao động”.

Trong tháng 7 năm 2024, các hoạt động Công đoàn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD tháng 7; Tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện công tác AT-VSLĐ tại các đơn vị có điều kiện sản xuất khó khăn, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hướng tới mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động nặng, TNLĐ nghiêm trọng và sự cố các loại, giảm số lượt vi phạm các quy định về AT-VSLĐ.

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm công tác quản lý các chỉ tiêu về AT-VSLĐ còn nhiều hạn chế, buổi phát động được triển khai nghiêm túc ngay từ đầu Quý III nhằm nâng cao ý thức tự chủ An toàn cho người lao động, góp phần giảm thiểu TNLĐ trong 6 tháng cuối năm, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929/28/7/2024).

Thực hiện: Truyền thông DH