Thực hiện chương trình công tác theo Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 29/7/2022, vừa qua Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Học tập tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH Trung ương Đảng khóa XIII kết hợp bồi dưỡng kiến thức thực tế cho 60 đồng chí là UVBCH Đảng bộ Công ty, Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đoàn thể, các Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng/Quản đốc và bộ phận giúp việc công tác Xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã trực tiếp truyền giảng, quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng, những điểm mới trong các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau Hội nghị này, các chi bộ đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đồng thời tuyên truyền tới toàn thể CBCNV Công ty, sớm đưa nội dung Nghị quyết đi vào thực tiễn.

Đoàn đến dâng hương tại Khu di tích K9 - Hà Nội
Cũng trong chương trình, Đoàn công tác đi thực tế của Đảng ủy Công ty do đồng chí Trịnh Vũ Hòa – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy làm Trưởng đoàn đã đến làm lễ dâng hương tại Khu di tích K9 – đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến tham quan trực tiếp mô hình sản xuất của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Tham quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Chuyến đi thực tế có ý nghĩa thiết thực nhằm bồi dưỡng những kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nghị quyết, kết luận của các cấp ủy Đảng kết hợp với giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, giữ gìn và phát triển nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua Học tập và làm theo lời Bác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty năm 2022.

Thực hiện: Truyền thông DH