Chiều ngày 06/5/2021, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị giới thiệu kiện toàn cấp ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Sơ kết công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021.

Để đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung 01 UVBCH, 01 UVBTV và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. Quy trình giới thiện được thực hiện nghiêm túc với 5 bước theo đúng Quy định số 03 và 05 ngày 15/7/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác cán bộ, đảm bảo giới thiệu đúng người có đủ năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức, có thể đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo sự phân công của tổ chức.

          Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4, đồng chí Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, đã khắc phục vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

Triển khai nhiệm vụ tháng 5, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chỉ đạo nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, mặc dù tình hình tiêu thụ đang rất khó khăn, song vẫn phải duy trì ổn định sản xuất để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tiếp tục duy trì tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, sắp xếp lao động hợp lý để 100% CBCNV đều được tham gia bầu cử, thực hiện tốt việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các hoạt động của Tháng Công nhân – Tháng AT-VSLĐ năm 2021.

Thực hiện: Truyền thông DH