Đúng 7h00 ca 1, ngày 05/5/2023, tại Nhà giao ca các Phân xưởng, Công ty Than Dương Huy – TKV đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc" và “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Chương trình sẽ tiếp tục được phát động vào ca 2, ca 3 để triển khai quán triệt phổ biến tinh thần hưởng ứng đến toàn thể CBCNV.

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc", Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2023 được Công ty chỉ đạo triển khai nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ, thực thi nghiêm phát luật về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động; Đẩy mạnh các chương trình hành động về cải thiện điều kiện lao động, rà soát xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; Chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng chống TNLĐ – BNN; Tăng cường phối hợp phát động phong trào quần chúng làm công tác AT-VSLĐ, từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, đặc biệt là xây dựng văn hóa tự giác trong chấp hành quy trình làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự chủ, tạo môi trường làm việc thoải mái, không căng thẳng để mỗi người lao động đều được trở về nhà an toàn sau một ca làm việc hiệu quả!

Các hoạt động của Tháng An toàn – VSLĐ không chỉ diễn ra trong tháng 5 mà xuyên suốt trong cả năm 2023 với mục tiêu cụ thể là: Đảm bảo AT-VSLĐ, không để xảy ra TNLĐ nặng, sự cố nghiêm trọng loại 1, loại 2 đặc biệt không để xảy ra TNLĐ, sự cố liên quan đến cháy nổ khí, an toàn phòng nổ, các thiết bị cơ điện vận tải, các thiết bị có  yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ, bục nước, đổ lò...

Với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Tháng công nhân

năm 2023 được Công đoàn Công ty xây dựng và triển khai nhiều hoạt động cao điểm nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp; Phát triển và xây dựng đội ngũ công nhân mỏ ngày càng trưởng thành cả về năng lực, tay nghề, nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; Khẳng định vị trí vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

 

Thông qua các hoạt động trong Tháng công nhân để trực tiếp giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân vùng mỏ, từ kết quả đạt được trong SXKD, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn thời gian qua, tin tưởng rằng Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 sẽ được các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn Công ty hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Thực hiện: Truyền thông DH