“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” là chủ đề của Tháng hành động về AT-VSLĐ – Tháng Công nhân năm 2021.

Năm 2021, Công ty Than Dương Huy tiếp tục được Tập đoàn TKV chọn là đơn vị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn – VSLĐ. Song do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời vẫn đảm bảo được mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tuyên truyền, lễ phát động Tháng công nhân – Tháng hành động về An toàn – VSLĐ được tổ chức tại Nhà giao ca các Px trong cả 3 ca sản xuất.

Công tác triển khai đã được thực hiện ngay từ đầu năm 2021, trong đó các phần việc quan trọng liên quan đến công tác An toàn – VSLĐ không chỉ được triển khai trong tháng 5 mà xuyên suốt trong cả năm 2021 để đảm bảo đạt mục tiêu quan trọng đó là: Mỗi người lao động đều được trở về nhà an toàn sau một ca làm việc hiệu quả!

Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai toàn diện và đầy đủ với 180 đề can, hàng chục băng rôn, các loại băng thả, khẩu hiệu, pano, áp phích hình ảnh đẹp, khẩu hiệu sắc nét rõ ràng tạo hiệu ứng cao… Công tác huấn luyện chú trọng vào việc nâng cao trình độ tay nghề và nhận thức cho người lao động, nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, nhất là tại các vị trí sản xuất, những nơi có nguy cơ mất an toàn cao.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Tháng Công nhân năm 2021 được Công đoàn Than Dương Huy xây dựng và triển khai rất nhiều chương trình hoạt động nhằm chăm lo, phát triển và xây dựng giai cấp công nhân mỏ ngày càng trưởng thành cả về năng lực, tay nghề, nhận thức. Các hoạt động chủ yếu gồm: Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo “Năng suất cao – An toàn – Thu nhập tốt”. “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời định hướng dư luận, giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần ổn định SXKD. Thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, khảo sát hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà các tổ, đội sản xuất đang thực hiện công trình trọng điểm, các đơn vị có điều kiện sản xuất khó khăn. Gặp mặt biểu dương, tôn vinh người lao động có thành tích xuất sắc.

Chủ đề của Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 đã khẳng định vai trò quan trọng và sự gắn kết chặt chẽ của tổ chức Công đoàn trong công tác AT-VSLĐ, đó là sự tham gia của mạng lưới AT-VSV. Đây chính là lực lượng lao động trực tiếp tại các vị trí sản xuất, là “tai mắt” từ các Công đoàn cơ sở. Họ là những người lao động có tay nghề cao, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động, trong sản xuất. Hoạt động của mạng lưới này ở Dương Huy trong nhiều năm qua luôn góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo sản xuất An toàn – Hiệu quả và sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2021.

Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân vùng mỏ, tin tưởng rằng Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 sẽ được các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn Công ty hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Thực hiện: Truyền thông DH