Chiều ngày 27/12/2022, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Cẩn, Phó Ban AT - Tập đoàn TKV. Đ/c Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

 

Kết thúc năm 2022, các chỉ tiêu chính về SXKD của Công ty đều hoàn thành và vượt kế hoạch Tập đoàn giao, thu nhập bình quân tăng cao, đời sống CBCNV được đảm bảo. Trong đó, công tác AT-VSLĐ cơ bản giữ được sự ổn định, nhiều giải pháp tích cực đã được triển khai có hiệu quả, số vụ TNLĐ nặng và nhẹ đều giảm hơn 10% so với cùng kỳ.

 

Đ/c Nguyễn Kim Cẩn - Phó Ban AT Tập đoàn TKV phát biểu tại Hội nghị

 

          Trên cơ sở kiểm điểm nghiêm túc các hạn chế tồn tại của năm 2022, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều tập trung làm rõ thực trạng, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác quản lý AT-VSLĐ năm 2023. Hội nghị xác định, trong điều kiện khai thác càng xuống sâu, càng đi xa thì càng phải đối mặt nhiều hơn với các nguy cơ rủi ro, vì thế nhiệm vụ công tác AT-VSLĐ trong năm 2023 phải tập trung: Nâng cao ý thức tự chủ và tuân thủ các quy định về an toàn cho mỗi CBCNV; Nâng cao kỹ năng kiểm soát các nguy cơ mất an toàn trước mắt cho đội ngũ cán bộ chỉ huy cấp công trường phân xưởng; Tăng cường kèm cặp nâng cao tay nghề cho NLĐ…

Đ/c Bí thư - Giám đốc Công ty kết luận Hội nghị

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty trên quan điểm và mục tiêu để mỗi người lao động đều được làm việc an toàn và có thu nhập cao, đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm thực hiện Đề án An toàn giai đoạn 2020-2023 với 5 nội dung. Tiếp tục đẩy mạnh CGH, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, kết nối liên hoàn hệ thống vận tải người và thiết bị trong hầm lò; Đánh giá loại trừ các nguy cơ rủi ro về khí, gió, nước, vật liệu nổ, đi lại, vận chuyển…ngay từ giai đoạn đầu. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao khả năng thích ứng, xây dựng môi trường tác phong làm việc công nghiệp để đảm bảo an toàn không chỉ trong sản xuất mà còn phải đảm bảo an toàn trong quản lý.

          Hội nghị cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác AT-VSLĐ năm 2022 với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Thực hiện: Truyền thông DH