Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, vừa qua, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ.

    Trong dịp này, đã có 02 đồng chí cán bộ, sau thời gian thử thách, được rèn luyện và đào tạo qua thực tiễn ở nhiều vị trí, đã chính thức được điều động và bổ nhiệm là Quản đốc PX Vận tải lò 2 và Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn.

No name
Đ/c Nguyễn Chí Trưởng - Phó Giám đốc Công ty trao Quyết định của Đ/c Nguyễn Như Đức
Đ/c Nguyễn Chí Trưởng - Phó Giám đốc Công ty trao Quyết định của Đ/c Nguyễn Hữu Thọ

    Đồng chí Nguyễn Chí Trưởng – Phó Giám đốc Công ty, đại diện Lãnh đạo Công ty đã phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí cán bộ mới, khẳng định sự tin tưởng và mong muốn các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực trình độ chuyên môn, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thích ứng nhanh với điều kiện mới, cùng tập thể CBCN đồng lòng xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Đ/c Nguyễn Chí Trưởng - Phó Giám đốc Công ty phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Đức – Quản đốc PX VTL2 và đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng phòng AT đều bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học hỏi rèn luyện, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nỗ lực cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty.

Đ/c Nguyễn Như Đức - Quản đốc phân xưởng Vận tải lò 2 phát biểu nhận nhiệm vụ

    Luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ để bồi dưỡng, đào tạo, thử thách, nâng cao thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm  nhiệm vụ, là một trong những chiến lược phát triển bền vững của Than Dương Huy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 24/2/2022 của BCH Đảng ủy Công ty về lãnh đạo công tác cán bộ giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện: Truyền thông Than Dương Huy