THI ĐUA GIÀNH "NGÀY CÔNG CAO - SẢN LƯỢNG CAO - THU NHẬP CAO"
Trang chủ » Văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 21 tháng 03 năm 2023, Lúc 09:28

Thông báo mời chào giá

Ngày 21 tháng 03 năm 2023, Lúc 09:28

Thông báo kết quả chào hàng

Ngày 17 tháng 03 năm 2023, Lúc 11:26

Thông báo kết quả chào hàng

Ngày 17 tháng 03 năm 2023, Lúc 11:25

Thông báo mời chào giá

Ngày 17 tháng 03 năm 2023, Lúc 11:13

Thông báo gia hạn đào lò

Ngày 13 tháng 03 năm 2023, Lúc 15:10

Thông báo mời chào giá rộng rãi

Ngày 07 tháng 03 năm 2023, Lúc 10:01

Thông báo gia hạn

Ngày 02 tháng 03 năm 2023, Lúc 14:19

Thông báo gia hạn thời gian chào hàng

Ngày 01 tháng 03 năm 2023, Lúc 09:33

Thông báo mời chào giá

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Lúc 15:40

Thông báo mời chào giá

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Lúc 15:39

Thông báo mời thầu

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Lúc 14:23

Thông báo mời thầu

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Lúc 14:23

Thông báo mời chào hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Lúc 16:20

Thông báo mời chào hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Lúc 16:19

Thông báo mời chào hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Lúc 13:40

Thông báo mời chào hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Lúc 13:39

Thông báo mời chào hàng

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Lúc 14:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Lúc 15:31

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, Lúc 09:01

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14