Chiều ngày 07/4/2022, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý 1, Triển khai nhiệm vụ quý 2/2022 và Thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030.

Quý 1/2022, trong điều kiện khó khăn khi tình hình kinh tế chính trị thế giới có sự biến động lớn làm tăng các chi phí đầu vào, trong quý có 2 dịp nghỉ lễ Tết dương lịch và Tết nguyên đán dài ngày dẫn đến số ngày làm việc thực tế thấp, đây cũng là thời kỳ cao điểm đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn và tại Công ty… song tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty đã phát huy cao độ tinh thần Kỷ luật và Đồng tâm, truyền thống đoàn kết vượt khó, thích ứng nhanh với điều kiện mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hầu hết đều đạt 25% kế hoạch năm và có mức tăng vượt trội so với cùng kỳ, công tác xây dựng Đảng được triển khai có nề nếp, các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò góp phần xứng đáng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.

Thực hiện nhiệm vụ Quý 2/2022, Hội nghị xác định, mặc dù tình hình tiêu thụ có nhiều thuận lợi, song diễn biến của dịch Covid-19 vẫn sẽ còn phức tạp nhất là khi các dịch vụ du lịch đang được mở cửa trở lại, thời tiết diễn biến khó lường, điều kiện sản xuất luôn nhiều biến động trong khi đó sức ép về sản lượng sẽ tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn cao hơn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15 của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị đã triển khai một số giải pháp chính như sau: Chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả chương trình Hành động nâng cao an toàn trong sản xuất; Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng than và tận thu tài nguyên; Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi cho người lao động; Tiết kiệm chi phí sản xuất triệt để bằng cách tăng cường sửa chữa, phục hồi để tái sử dụng tối đa vật tư thiết bị thu hồi. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới và quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên tại các chi bộ…

Hội nghị đã thực hiện Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 theo đúng quy định. Triển khai những nội dung quan trọng khác trong chương trình công tác Quý 2 của Đảng bộ Công ty như: Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025…

Thực hiện: Truyền thông DH