Quý 4/2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vượt qua nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Than Dương Huy đã đoàn kết quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được Tập đoàn TKV giao.

Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” của Quý 4 được trao cho 10 CBCNV có thành tích xuất sắc, có năng suất lao động và thu nhập cao, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành thạo công nghệ mới trong sản xuất như: Thợ mỏ Trần Duy Lương – PX Than 10 có thu nhập trên 100 triệu đồng/quý 4, Phạm Tiến Dũng – PX Than 2, Đoàn Duy Thái – PX Đào lò 1 và nhiều thợ mỏ khác có thu nhập trên 90 triệu đồng, hay người thợ cơ điện có tay nghề kỹ thuật cao như Trần Văn Khuê – PX Đào lò 2, những người thợ làm công việc phục vụ phụ trợ luôn tận tâm yêu nghề hay cán bộ phòng ban luôn nhiệt tình, có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao.

Trong nhiều hoạt động thi đua, phong trào xây dựng hình ảnh đẹp về “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Than Dương Huy có sức lan tỏa đặc biệt. Gần 3 năm qua, qua phong trào, đã phát hiện, khen thưởng và tôn vinh hàng nghìn tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu, gương mẫu, là nòng cốt thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của Công ty.

Thực hiện: Truyền thông DH