Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), vừa qua Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã chỉ đạo 37 Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 xong trước ngày 20/11/2022.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với phương châm: dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển; được sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát và cụ thể của thường trực Công đoàn Công ty, các Đại hội Công đoàn bộ phận đã đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới, quán triệt cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp trên về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; Kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH Công đoàn khóa cũ và bầu ra BCH Công đoàn khóa mới đủ năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ, phù hợp với ý chí nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, người lao động, khẳng định được uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028).

Đước biết, trước, trong và sau Đại hội, Công đoàn Công ty đã và đang chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống người lao động, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi làm động lực thúc đẩy chiến dịch 90 ngày đêm thi đua lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2022.

Một số hình ảnh:

Thực hiện: Truyền thông DH