Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 4 đến 5% so với tổng số đảng viên đầu các năm. Năm 2022, chỉ tính đến hết tháng 9, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 48 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Văn phòng

Cụ thể hóa mục tiêu này, trong năm 2022, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy đặc biệt chú trọng và quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng, xây dựng để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó ưu tiên đối tượng là công nhân thợ lò, lực lượng lao động chính của Công ty. Cùng với đó, Đảng bộ Công ty cũng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống công nhân mỏ; Triển khai có hiệu quả việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ đảng viên; Tích cực vận động CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất; Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” gắn với học tập và làm theo Bác; Động viên khen thưởng kịp thời các chi bộ có thành tích trong công tác phát triển đảng viên mới...

Đc Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ VP

Chỉ tính riêng dịp 2/9 vừa qua, đã có 28 quần chúng là CBCNV tiêu biểu, xuất sắc vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chịu thử thách 01 năm để trở thành người đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một số hình ảnh Lễ kết nạp đảng viên mới tại các Chi bộ dịp 2/9

Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng bộ Công ty nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt. 48 đảng viên mới được kết nạp trong 9 tháng đầu năm đã góp phần tăng số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty lên 968 đồng chí. Hầu hết số đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

Thực hiện: Truyền thông DH