Thực hiện chương trình công tác tháng 9, vừa qua, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty; Sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023.

Trong chương trình, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng ủy Công ty để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh  Ủy viên BTV, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Công ty và Hội nghị BCH mở rộng để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty theo quy định. Kết quả các đồng chí cán bộ lãnh đạo đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%.

          Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Vũ Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cũng đã tuyên truyền, quán triệt, phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp”, một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

          Về thực hiện nhiệm vụ tháng 8, mặc dù sản lượng than nguyên khai chỉ đạt 85% so với kế hoạch do có 6/10 đơn vị chuyển diện sản xuất, song các mặt công tác xây dựng Đảng vẫn được duy trì hiệu quả, cơ bản đảm bảo công tác AT-VSLĐ, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc hữu ích qua đó ổn định được thu nhập, đời sống cho người lao động.

          Hội nghị đã thống nhất các giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng 9 theo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty như sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 06 về việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tới 100% cán bộ đảng viên toàn Công ty tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 9; Khắc phục triệt để một số hạn chế do lỗi chủ quan trong công tác điều hành, tổ chức sản xuất tháng 9, tranh thủ thời gian giải quyết kịp thời mọi ách tắc trong quá trình sản xuất; Mỗi cán bộ quản lý đều phải sâu sát hơn nữa hiện trường để nắm chắc từng vị trí sản xuất để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo nâng cao thu nhập tiền lương, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, hoàn thành toàn diện kế hoạch tháng 9 và cả năm 2023.

Thực hiện: Truyền thông DH